Nekategorizirano

Ruby

Uvod u programski jezik Ruby

Ruby je dinamički programski jezik koji je prvenstveno objektno orijentirani jezik, ali je također prikladan za proceduralne i funkcionalne stilove programiranja.

Stvorio ga je Yukihiro Matsumoto, te je objavljen sredinom 90-ih, iako je izvan japana postao popularan tek u 2000-oj. Ako pogledamo na TIOBE index-u, koji mjeri popularnost i rast programskih jezika, vidimo da je ondje bio proglašen jezikom godine u 2006.

No, po čemu je Ruby drugačiji od ostalih programskih jezika? Posebnim ga čini to što je zapravo poprilično jednostavan i prirodan jezik te se time uvelike skraćuje vrijeme pisanja koda.

Ruby je jezik inspiriran Lisp-om, Smalltalk-om i Pearl-om, no koristi gramatiku koja je lako razumljiva svim C i Java programerima.

Filozofija koje se Yukihiro držao stvarajući svoj programski jezik mogla bi se sažeti u jednoj njegovoj često citiranoj izjavi;

“Ruby is designed to make programmers happy.”

Ruby za početnike

1. Puts

Prvo što se zapitamo kada učimo neki novi programski jezik, su vjerojatno osnove tog jezika. Kao što je npr.; kako isprintati jednostavan string na našu stranicu. U ruby-ju je to poprilično jednostavno. Koristimo ‘puts’.

puts “Hello world!”  
puts “Ruby ruby ruby”    

2. Komentari

Naravno, ukoliko želimo dodati kakav komentar u  naš kod, jednostavno dodajemo jedan ‘#’ kada započinjemo svoj komentar.

# ovo je jednostavan komentar.

No, u slučaju da želimo dodati komentar koji će prelaziti u više redova, a ne zadržavati se u samo jednom, koristit ćemo ‘=begin’ na početku, te ‘=end’ na kraju našeg komentara.

= begin
ovo je
multi line
komentar
= end

3. Varijable

Sada ćemo prvo napraviti varijable koje sadrže neki podatak, a zatim ćemo te varijablu samo umetnuti u jedan ‘puts’ tekstualni string koristeći ‘#{…}’.

ucenika = 12
knjiga = “tri”

puts “U ucionici je #{ucenika} ucenika, a samo #{knjiga} knjige.”

4. Matematičke operacije

Naravno, kako u string možemo dodati varijable s jednostavnim podacima, na isti ćemo način možemo dodavati i jednostavne  matematičke operacije.
Za jednostavne aritmetičke operacije koristimo znakove; +  – * /

puts “Njegova knjiga kostala je #{50+10/2} kuna.”

5. Input

Kada tražimo korisnika da unese svoj input, koristit ćemo ‘gets.chomp’. Ovdje ćemo koristiti ‘.chomp’ koji uklanja sve nove linije na kraju tog stringa, no mogli bi koristiti i ‘.strip’ koji uklanja whitespace i nove linije, tj. input ne prelazi u novi red.

puts “Kako se zoves?”
ime = gets.chomp
puts “Pozdrav, #{ime}”


Ovo je bio kratki uvod u ruby. Naravno, ovo je najjednostavniji uvod za početnike, kako bi vidjeli što je to ruby ukratko i kako se koristi. Ruby je opširan jezik, za koji je potrebno vremena kako bi se razumio i koristio, no na kraju krajeva zabavan je te zanimljiv na svoj način.