Blog

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud je skup kreativnih aplikacija i usluga tvrtke Adobe Systems. Creative Cloud vam pruža najbolje aplikacije i usluge…

Pročitaj više

Uvod u HTML

HTML je kratica za HyperText Markup Language što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Dokument se stvara pomoću HTML…

Pročitaj više

CSS grid

ŠTO JE TO UOPĆE CSS GRID? CSS Grid Layout (skraćeno “Grid”), je dvodimenzionalno sučelje/layout zasnovano na sistemu ”mreže”/grida koje cilja…

Pročitaj više